Sárkány háromszög

A mindenki által jól ismert Bermuda háromszög nem egyedülálló hely. Van ennek a térségnek a Föld átellenes pontján egy hasonmása. A neve Sárkány háromszög, és a Japán szigetek mellett található.

Több rejtélyes eltűnésért felel mint a Bermuda háromszög. Jellemzően ugyan azokról az anomáliákról számolnak be mint a Bermuda háromszög esetében. Az iránytű megbolondul az elektromos eszközök nem működnek a rádió süket. A térség már 1200-as évek környéken elkezdte szedni az áldozatait.

Hasonlóságok a Bermuda háromszöggel

Japánban és a szomszédos szigeteken a Sárkány-háromszög misztikus esetei előbb voltak ismertek, mint a Bermuda-háromszög vészjósló történetei. Több mint ezer éve mesélnek eltűnt hajókról. Egyes kutatók szerint már háromezer éve.
A japánok A Ma-no Umi nevet adták neki, amely név Sárkány-tengert jelent.

Tehát két háromszög feltűnő hasonlatosságot mutat…

Ha földgömbön vizsgáljuk őket. Pontosan egymással szemben helyezkednek el. Mind a kettőn áthalad a 35. szélességi kör.

A két háromszög pozíciója pontosan ellentétes a földkérgen. Mindkét területen erős a tenger alatti vulkántevékenység, és mindkét területen a viszonylagosan sima tengerfenék a legmélyebb óceáni árokká mélyül.

A Bermuda háromszögtől nem messze történt (ha megtörtént) egymásik érdekes dolog amit Philadelphia kísérlet néven emlegetnek

A háromszög hullámok rejtélye

Nem véletlen, hogy egy bizonyos hullámfajtát, amely a Sárkány-háromszögre jellemző, japánul „háromszöghullámnak”, sankakunaminak neveznek. Ez a hullám egyidejűleg három oldalról támadja meg a hajót.

Bermuda háromszög
Bermuda háromszög | ~1.165.000 km²
Sárkány háromszög
Sárkány háromszög | ~1.675.000 km²

Az ismeretlen mélység

Az Atlantikum legmélyebb árka a Bermuda-háromszögben található. Puerto Rico északi partjaitól húzódik Nyugatra a Karibikumban. A Sárkány-háromszögben Japán keleti partja a tengerfenék hatalmas szakadékai, az Ogasawara, a Ryukyu, a Mariana, és Fülöp-árok mellett terül el. 1960-ban a Trieste nevű mélytengeri amerikai kutatóhajó 10.916 méter mélyre merült a Mariana-árokban. Elképzelhető, hogy az óceáni mélység ezen „fekete lyukaiban” eddig ismeretlen élőlényeket, eddig még nem is sejtett “erőket” találhatunk

Mágneses kitörés

Colin Wilson a The Encyclopedia of the Unknown (Az ismeretlen enciklopédiája) című könyvében a hajók és repülőgépek rejtélyes eltűnését a földmagnetizmussal magyarázza. A következőket írja: „A tudósok nem tudják biztonsággal megmondani, hogy miért van a Földnek mágneses mezője. Van egy elmélet, amely azt állítja, a mágnesesség oka a Föld folyékony magjának mozgása. Ez a mozgás ugyanakkor eltolódást, esetleg mágneses aktivitás kitöréseket is okozhat a mágneses mezőben. Ez ugyanaz, mint a Nap energia-kitörései, amelyeket napfolttevékenységnek nevezünk. Mi lehetne egy hirtelen jött mágneses aktivitásnak a hatása? Az iránytűk elkezdenének rotálni, olyan lenne, mintha egy óriási mágneses meteor „zuhanna” felfelé a Föld középpontjából. A tengeren hatalmas turbulencia keletkeznék, ugyanúgy hatna a vízre, ahogy a Hold az árapályra.

Olyan szabálytalan lenne a hatás, hogy az a benyomás keletkezne, mintha a víz „minden oldalról” jönne. Ez az effektus fölöttébb hasonlít a sankaku namira, a félelmetes háromszög hullámra, amelyet a Sárkány-háromszögben figyeltek meg.”

Az eltűnések…

Több százezer tonnás hajók, amelyeknek rakománya szén, olaj vagy más áru volt, nyomtalanul tűntek el ezen a vidéken. Nem maradt egyetlen egy túlélő sem a legénységből. Semmiféle hajóroncs, üzemanyagnyom nem árulta el, mi is történt. A japán tengerészet és tudomány figyelme akkor ébredt fel, amikor egyre több jelentés érkezett eltűnt őrhajókról, halászbárkákról. A Japán Hajózási Hivatal 1950-ben veszélyes zónává minősítette a Sárkány-háromszöghöz tartozó japán vizeket. Feltűnő, hogy a két veszélyzóna ott fekszik, ahol a hideg és a meleg tengeráramlatok találkoznak.

Ezek egyben csomópontok is, ahol mind a felszíni, mind a mélytengeri áramlatok megfordulnak, és ellenkező irányban mozognak. Az ilyen hatalmas vízmennyiségek erősebb hatást fejtenek ki, mint a mágneses Északi-sark, ennek következtében mágneses anomáliák léphetnek fel, mind térben, mind az időben.

Időparadoxon

Van Sanderson rámutat, hogy ezekben a régiókban nagyon érdekes időeffektusok lépnek fel. Előfordult például hogy a menetrendszerű légi járatok gépei túl korán landoltak, sőt néha annyival becsült idejük előtt érkeztek, hogy megmagyarázhatatlanul nagy, 800 km óránkénti sebességű abszurd hátszelet kellett feltételezni!

A Kairó Maru No. 5 nevű hajó 1952-ben tűnt el, kutatóútja közben, amikor is éppen azt kutatta, miért olyan veszélyes régió a Sárkány-háromszög. Eltűnése azért figyelemre méltó, mert abban az időben a tenger teljesen nyugodt, az időjárás kifogástalan volt. Noha a hajó fedélzetén 150 tonna olajat tároltak, semmiféle olajfoltot nem találtak az általa jelzett utolsó tartózkodási helyének környékén a tenger felszínén. Rádión semmi különöset nem jelentettek a hajóról az eltűnés pillanatáig. A rádió mindvégig hibátlanul működött. A Kairó Maru No. 5 eltűnését számos elmélettel próbálták magyarázni! …megoldatlan!

Forrás: http://www.noiportal.hu/rejtely-misztika/a-bermuda-haromszog-ikertestvere-sarkany-haromszog